Registratie van een nieuw account

Logingegevens


Allowed chars: A-Z a-z 0-9 _.+?#-*@!$%~/:;
The password must have at least a size of 8 characters.
The password must contain characters and numbers.

Persoonlijke informatie

-form_date_aria_desc- DD.MM.YYYY

Interesses

Contact informatie

E-mail opnieuw intypen
E-mail opnieuw intypen

Andere

Instellingen

Gebruikersovereenkomst

Door hieronder te valideren, gaat u akkoord met de volgende tekst.

Belangrijke informatie

         Ik heb de algemene voorwaarden voor gebruik van BelADL gelezen en begrepen.

       Ik ben akkoord dat de vormingsbeheerders toegang hebben tot mijn resultaten van cursussen en resultaten van afgelegde testen.

       Ik ben akkoord dat mijn e-mail adres gebruikt wordt om mij op de hoogte te houden van mijn vordering in de cursussen en/of testen.

Algemene voorwaarden

Alle informatie, documenten en cursussen die gepubliceerd worden op BelADL zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Door in te loggen op BelADL accepteert U deze gebruiksvoorwaarden. Deze kunnen op elk moment gewijzigd worden.

Auteursrechten

De informatie, documenten en cursussen op deze site zijn eigendom van Defensie en zijn beschermd door het auteursrecht en/of de wetten op intellectuele eigendom. Elk niet geautoriseerd gebruik kan als een schending van deze wetten beschouwd worden.

Gebruik van informatie

Tenzij anders aangegeven op een andere plaats op de site, mag U de documenten raadplegen, downloaden en afprinten en mag U de beschikbare cursussen op deze site volgen op de volgende voorwaarden:

1.      De documenten en de informatie mogen enkel intern en voor niet winstgevende doeleinden gebruikt worden.

2.      De documenten en informatie van de site mogen niet in het openbaar verspreid worden.

3.      U mag in geen enkel geval de auteursrechten en andere eigendomsrechten schenden, met betrekking tot de documenten en de informatie

Gebruik en bescherming van uw paswoord

U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw paswoord. U bent verantwoordelijk voor elke gebruik van uw account, ongeacht of U deze handelingen effectief of opzettelijk gesteld hebt.

Publiceren van inhoud op de site

1.      U verbindt er zich toe om niets te publiceren op deze site met een gewelddadig, discriminerend, lasterlijk, beledigend, racistisch, xenofoob of pornografisch karakter.

2.      Elke gepubliceerde cursus moet een verantwoordelijk voor de inhoud vermelden.

Toegang tot persoonlijke informatie

De vorming beheerders hebben toegang tot de resultaten van de cursussen en de testen van de lerenden.

 

 

* Vereist