Op 17 Nov 2023 werd de Direct Login-methode in BelADL voor CDN gebruikers (interne gebruikers) geïmplementeerd (nota HRC 23-50134280). Interne BelADL-gebruikers hebben tot 1 Jan 2024 tijd om hun huidige BelADL account te migreren via deze procedure
Externe gebruikers blijven momenteel nog op de oude manier inloggen. Aanvragen (tot behoud) van deze accounts dienen te gebeuren door de E of het FmnOrg via deze procedure.
Meer informatie en ander BelADL-nieuws vindt u hier.
Le 17 Nov 2023, la méthode Direct Login dans BelADL pour les utilisateurs de CDN (utilisateurs internes) a été mise en œuvre (note HRC 23-50134280). Les utilisateurs internes de BelADL ont jusqu’au 1 Jan 2024 pour migrer leur compte BelADL actuel via cette procedure.
Les utilisateurs externes continueront à se connecter selon l’ancienne méthode. Les demandes (de conservation) de ces comptes doivent être faites par l’U ou l’OrgFmn via cette procedure.
Vous trouverez plus d’informations et d’autres nouvelles de BelADL ici.

Login with CDN account (SAML)

You can log in using the “Direct Login” button without having to enter your username or password.

Belgian Advanced Distributed Learning


* Required  

Forgot your password? Forgot your username?

Terms of Service